Ohtaka Shinobu: look at this cute family i've created

Ohtaka Shinobu:

Ohtaka Shinobu:

Ohtaka Shinobu:

Ohtaka Shinobu: it would be a shame if something

Ohtaka Shinobu:

Ohtaka Shinobu: happened to it